Dự án lắp đặt biển báo giao thông đường Lý Thường Kiệt – Bình Phước

Năm 2017, đường Lý Thường Kiệt được thị xã Đồng Xoài chỉnh trang, nâng cấp. Tuy nhiên, đoạn nối dài từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn khoảng 1km, đến nay vẫn chưa có biển báo giao thông, biển tên hẻm và đèn chiếu sáng.

Sau khi khảo sát, Sabina tiến hành lắp đặt đèn chiếu sáng, kẻ vạch phân làn và đặt các biển báo giao thông trên đường Lý Thường Kiệt để tạo ý thức giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp

Dự án lắp đặt biển báo giao thông đường Lý Thường Kiệt – Bình Phước

Năm 2017, đường Lý Thường Kiệt được thị xã Đồng Xoài chỉnh trang, nâng cấp. Tuy nhiên, đoạn nối dài từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn khoảng 1km, đến nay vẫn chưa có biển báo giao thông, biển tên hẻm và đèn chiếu sáng.

Sau khi khảo sát, Sabina tiến hành lắp đặt đèn chiếu sáng, kẻ vạch phân làn và đặt các biển báo giao thông trên đường Lý Thường Kiệt để tạo ý thức giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp