Dự án thi công công trình hạ tầng xa lộ Hà Nội

Dự án có tổng chiều dài 15,7km, từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng với mở rộng cầu Sài Gòn hoàn thành theo đúng quy hoạch được duyệt, góp phần tạo nên một trục giao thông đô thị hoàn chỉnh, Nâng cao chất lượng khai thác của tuyến đường nhằm thực hiện định hướng phát triển khu Đông của Tp. Hồ Chí Minh.

Dự án thi công công trình hạ tầng xa lộ Hà Nội

Dự án có tổng chiều dài 15,7km, từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng với mở rộng cầu Sài Gòn hoàn thành theo đúng quy hoạch được duyệt, góp phần tạo nên một trục giao thông đô thị hoàn chỉnh, Nâng cao chất lượng khai thác của tuyến đường nhằm thực hiện định hướng phát triển khu Đông của Tp. Hồ Chí Minh.