Dự án thi công sản xuất biển báo mới trên các tuyến đường TP.HCM

Sau khi theo dõi tình hình giao thông diễn biến phức tạp tại các khu vực đường đường Cách Mạng Tháng Tám, Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sở GTVT sẽ điều chỉnh và lắp đặt biển báo phân luồng… Theo đó, Sabina trở thành đối tác và tiến hành gia công các biển báo.

Đồng thời tiến hành thu hồi và lắp đặt biển báo mới tại các tuyến đường như trên. Kết quả đáng mong đợi với những biển báo mới giúp người tham gia giao thông dễ dàng phát hiện và đi đúng làn đường hơn, đảm bảo được trật tự an toàn giao thông và tránh ùn tắc tại các tuyến đường trọng điểm này.

Dự án thi công sản xuất biển báo mới trên các tuyến đường TP.HCM

Sau khi theo dõi tình hình giao thông diễn biến phức tạp tại các khu vực đường đường Cách Mạng Tháng Tám, Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sở GTVT sẽ điều chỉnh và lắp đặt biển báo phân luồng… Theo đó, Sabina trở thành đối tác và tiến hành gia công các biển báo.

Đồng thời tiến hành thu hồi và lắp đặt biển báo mới tại các tuyến đường như trên. Kết quả đáng mong đợi với những biển báo mới giúp người tham gia giao thông dễ dàng phát hiện và đi đúng làn đường hơn, đảm bảo được trật tự an toàn giao thông và tránh ùn tắc tại các tuyến đường trọng điểm này.