THIẾT KẾ – THI CÔNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KĨ THUẬT

Cuộc sống không ngừng phát triển mỗi ngày, nhu cầu đi lại càng được chú trọng hơn bao giờ hết. Để góp phần tăng cường an toàn giao thông và phục vụ lợi ích của cộng đồng, Sabina cung cấp khách hàng dịch vụ Thiết kế – Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

Cùng đội ngũ kỹ sư, cán bộ hơn 12 năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế – thi công, chúng tôi giới thiệu 3 loại dịch vụ:

Thiết kế cầu đường giao thông

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa, thải

Thi công các công trình hạ tầng – giao thông