CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – TRÁCH NHIỆM

Với tâm niệm là một hệ thống an toàn giao thông tốt sẽ giảm thiểu rất nhiều tai nạn rủi ro cho người tham gia giao thông, góp phần tiết kiệm cho xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng. Từ lí do đó Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Sabina ra đời.

Sabina với đội ngũ kỹ sư, cán bộ hơn 12 năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, cơ khí giao thông, Chúng tôi đã tập trung nguồn lực xây dựng đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, đầu tư vào hệ thống máy móc thiết bị, nhà máy để có thể thực hiện sản xuất được sản phẩm phục vụ cho hệ thống an toàn giao thông đạt chuẩn quốc gia.

Sabina đã áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chúng tôi chỉ đưa ra thị trường các sản phẩm với chất lượng cao nhất cùng với những cam kết chắc chắn về kỹ thuật, đẹp và mỹ thuật. Khách hàng luôn tìm thấy ở Sabina là một đối tác có các giải pháp toàn diện về hệ thống an toàn giao thông với những đảm bảo phù hợp nhất về chất lượng và công nghệ tiên tiến hiện đại cùng với trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ khách hàng góp phần tăng cường an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn, phục vụ lợi ích của cộng đồng.