Biển báo, vạch kẻ đường – Những điều cần lưu ý

Bạn có hiểu hết nội dung và ý nghĩa của hệ thống biển báo, vạch kẻ đường khi tham gia giao thông? Làm thế nào để hiểu đúng thứ tự các hiệu lệnh, biển báo, để không vi phạm các quy định về giao thông đường bộ?

Cùng với Luật giao thông đường bộ 2008, Thông tư 46/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (ban hành kèm thông tư Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT) sẽ kim chỉ nam cho mọi hoạt động liên quan đến vận tải đường bộ tại Việt Nam vào thời điểm này.

Bất đầu từ bài báo này, chuyên mục Xe++ sẽ thực hiện việc đang tải những nội dung thường gặp và thiết yếu nhất, phù hợp với tôn chỉ mục đích cũng như sự quan tâm của bạn đọc. Chuyên mục xin trân trọng đón nhận những góp ý chân thành của bạn đọc để góp phần xây dựng chuyên mục ngày càng trở nên thân thiết với bạn đọc.

Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Biển báo, vạch kẻ đường – Những điều cần lưu ý

Bạn có hiểu hết nội dung và ý nghĩa của hệ thống biển báo, vạch kẻ đường khi tham gia giao thông? Làm thế nào để hiểu đúng thứ tự các hiệu lệnh, biển báo, để không vi phạm các quy định về giao thông đường bộ?

Cùng với Luật giao thông đường bộ 2008, Thông tư 46/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (ban hành kèm thông tư Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT) sẽ kim chỉ nam cho mọi hoạt động liên quan đến vận tải đường bộ tại Việt Nam vào thời điểm này.

Bất đầu từ bài báo này, chuyên mục Xe++ sẽ thực hiện việc đang tải những nội dung thường gặp và thiết yếu nhất, phù hợp với tôn chỉ mục đích cũng như sự quan tâm của bạn đọc. Chuyên mục xin trân trọng đón nhận những góp ý chân thành của bạn đọc để góp phần xây dựng chuyên mục ngày càng trở nên thân thiết với bạn đọc.

Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.