Dự án thi công lắp đặt biển báo và đinh phản quang tại đường Mai Chí Thọ

Sabina cùng hợp tác với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn lắp đặt và bổ sung các biển báo còn thiếu để tăng cường cảnh báo và đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Mai Chí Thọ – Võ Văn Kiệt.

Đồng thời tại các vị trí trạm dừng xe buýt, đầu các giao lộ, tiểu đảo trên tuyến Võ Văn Kiệt, chúng tôi tiến hành tăng cường đinh phản quang trên vạch sơn giới hạn, mũi tên cam đen trên bó vỉa.

Dự án thi công lắp đặt biển báo và đinh phản quang tại đường Mai Chí Thọ

Sabina cùng hợp tác với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn lắp đặt và bổ sung các biển báo còn thiếu để tăng cường cảnh báo và đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Mai Chí Thọ – Võ Văn Kiệt.

Đồng thời tại các vị trí trạm dừng xe buýt, đầu các giao lộ, tiểu đảo trên tuyến Võ Văn Kiệt, chúng tôi tiến hành tăng cường đinh phản quang trên vạch sơn giới hạn, mũi tên cam đen trên bó vỉa.