Dự án cơ khí chính xác bộ dàn chắn đường sắt khu dân cư

Thống kế từ Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) cho biết, hiện trên các tuyến đường sắt quốc gia còn hơn 1.500 đường ngang hợp pháp. Trong đó 635 đường ngang có gác, 360 đường ngang cảnh báo tự động, 509 đường ngang cảnh báo bằng biển báo.

Nhằm đảm bảo được sự an toàn của dân cư sinh sống ở những nơi có đường sắt đi qua, Sabina đã hợp tác với các đơn vị quản lý đường sắt và Đoàn Thanh niên đường sắt để tiến hành sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác. Kết quả, Sabina đã lắp đặt được 60 bộ dàn chắn, cần chắn động cơ điện tại đường ngang và 58 đường ngang đã được lắp cần chắn tự động.

Dự án cơ khí chính xác bộ dàn chắn đường sắt khu dân cư

Thống kế từ Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) cho biết, hiện trên các tuyến đường sắt quốc gia còn hơn 1.500 đường ngang hợp pháp. Trong đó 635 đường ngang có gác, 360 đường ngang cảnh báo tự động, 509 đường ngang cảnh báo bằng biển báo.

Nhằm đảm bảo được sự an toàn của dân cư sinh sống ở những nơi có đường sắt đi qua, Sabina đã hợp tác với các đơn vị quản lý đường sắt và Đoàn Thanh niên đường sắt để tiến hành sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác. Kết quả, Sabina đã lắp đặt được 60 bộ dàn chắn, cần chắn động cơ điện tại đường ngang và 58 đường ngang đã được lắp cần chắn tự động.